Het ABC van Maintenance software

Diverse onderzoeken, in binnen- en buitenland, hebben aangetoond dat het merendeel van de in gebruik zijnde Maintenance Software niet aan de verwachtingen voldoet. De reden hiervoor is de structurele onderschatting van dergelijke projecten.

Het lijkt allemaal zo eenvoudig en simpel maar door de hoeveelheid aan functies en de raakvlakken met verschillende afdelingen wordt een dergelijk project al snel omvangrijk en complex. Het is niet verwonderlijk dat het merendeel van alle implementaties falen als je ziet welke aspecten van belang zijn voor het uiteindelijke resultaat. Na het lezen van de boekenreeks “Het ABC van Maintenance Software” zult u de aanschaf/gebruik, van de veelzijdige Maintenance Software, de aandacht geven die het verdient. Het is belangrijk voor elke gebruiker op operationeel en tactisch niveau deze kennis zelf te hebben en te kunnen toepassen zodat u zich optimaal voorbereidt op de komst van of het gebruik van onderhoudssoftware. Een boekenreeks die niet op uw plank mag ontbreken. Door de ruimte voor eigen aantekeningen achter in elk boek, kunt u, wat u leest, direct vertalen naar uw praktijk. Daarmee wordt het rendement van dit boek verhoogd.