Maintenance SAP PM Expert

Noord-Brabant
Geplaatst 3 jaar geleden

Werkzaamheden

De afdeling is verantwoordelijk voor het beschikbaar houden, stellen en optimaliseren van CMMS inclusief gerelateerde documentatie.
Focus op masterdata beheer en (SAP) procesoptimalisaties.
Doel: Het beschikbaar houden, stellen en optimaliseren van CMMS inclusief gerelateerde documentatie.

Resultaatgebieden en Kernactiviteiten:

 • Masterdata beheer in CMMS
 • Draagt er aan bij dat het CMMS in gevalideerde status blijft, meldt en verhelpt eventuele geconstateerde problemen.
 • Verwerkt op verzoek handmatig zowel nieuwe masterdata als masterdata wijzigingen in CMMS (Computerized Maintenance Management System).
 • Assisteert de IT afdeling bij het uitvoeren van changes in CMMS. Prepareert loadsheets, begeleid mass loads en voert controle validatie uit ter ondersteuning van de bij deze changes behorende documentatie.
 • Verantwoordelijk voor het juist gebruik van CMMS door gebruikers, toetst of de juiste trainingen gevolgd zijn. Biedt eerstelijns support aan gebruikers van CMMS.
 • Treedt op als Key User voor het CMMS en is verantwoordelijk voor het authorisatie-niveau van de gebruikers. Beheert autorisatiematrix CMMS.
 • Begeleid transitie naar nieuwe CMMS systemen.

Verzorgen rapportages uit CMMS:

 • Rapporteert(periodiek of op verzoek) M&R KPI’s vanuit CMMS aan de TA manager en of andere belanghebbenden in de organisatie.
 • Telt rapportages (periodiek of op verzoek) op vanuit CMMS t.b.v. KPI’s, technical reviews voor VMP(Validatie Master Plan), storings analyse, etc.
 • Voert technical reviews uit op assets vallende onder het VMP van TA(Technical Affairs).
 • Stelt rapportages op met als doel de masterdata in CMMS te optimaliseren/verbeteren.

QMS:

 • Beheren en uitrollen van Quality Management Systeem voor Maintenance & Reliability. Geeft voorstellen tot verbeterde procedures, werkinstructies en manuals.Schrijft en beheert werkinstructies, manuals en connectie documenten over Masterdata in CMMS.
 • Schrijft en beheert werkinstructies en manuals over M&R werkprocessen in CMMS.

Projecten:

Neemt als masterdata expert deel aan Maintenance Management System (MMS) projecten samen met QA en de betreffende afdelingen.

Adviseert project teams over het opnemen van masterdata in CMMS.

Optimalisatie/Verbeteringsvoorstellen:

 • Analyseert rapportages vanuit CMMS met als doel het eigen werk te controleren en of het doen van verbetervoorstellen aan CMMS.
 • Benoemt verbetervoorstellen vanuit de Key User rol en omschrijft de problemen volgens standaardmethodieken.

Contacten:

Intern: M&R Teams IPT’s, M&R Team TA, FM, Learning, Quality, Compliance, IT, SCM, Purchasing, Finance, Warehousing
Extern: Leverancier CMMS, External Service Provider

Competenties en ervaring:

 • Minimaal 2-5 jaar operationele ervaring als maintenance engineer.
 • Goede beheersing van IT programma’s – waaronder SAP
 • Analytisch sterk
 • Accuraat en nauwkeurige werker
 • Nederlands en Engels (mondeling en schriftelijk)

Vereiste ervaring

Iemand die in staat is om de bewegingen die er zijn binnen onderhoudsafdelingen te vertalen in SAP PM en zich daarin een Expert mag noemen, rekening houdend met wet en regelgeving.

Online solliciteren

Een geldig e-mailadres is verplicht.